Termeni si condiții

Termeni de utilizare pentru site

Bine aţi venit!

Următorii Termeni de utilizare şi Politica noastră de confidenţialitate aflată pe www.laptariacucaimac.ro descriu termenii şi condiţiile în care Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL oferă acces la site-urile sale.

Înainte de a accesa şi utiliza acest site, vă rugăm să citiţi prezenţii Termeni cu atenţie deoarece reprezintă un acord între dvs. şi Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL iar prin utilizarea site- sunteți de acord cu prezentii termeni și condiții și afirmați că aveți capacitatea de exercițiu să faceți acest lucru.

NOTĂ IMPORTANTĂ: Prezenţii Termeni conţin prevederi care limitează responsabilitatea noastră faţă de dvs. şi vă solicită să soluţionaţi orice litigiu cu noi prin arbitraj definitiv şi obligatoriu în mod individual şi nu ca parte într-o acţiune colectivă sau de reprezentare. Vă rugăm să consultaţi „DECLINAREA GARANŢIEI ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII” (Secţiunea [8]) şi „SOLUŢIONAREA LITIGIILOR” (Secţiunea [10]) de mai jos pentru informaţii suplimentare.

DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ORICARE PARTE A PREZENŢILOR TERMENI, VĂ RUGĂM SĂ NU FOLOSIŢI ACEST SITE.

 1. MODIFICAREA TERMENILOR

Data intrării în vigoare a prezenţilor Termeni este indicată în partea de sus a acestei pagini web. Nu intenţionăm să modificăm prezenţii termeni foarte frecvent, totuşi ne rezervăm dreptul de a face acest lucru. Vă vom notifica cu privire la orice modificare de fond prin postarea unei notificări pe această pagină web. Atunci când este posibil, vă vom notifica anticipat cu privire la modificări. Nu facem modificări cu efect retroactiv, cu excepţia cazului în care acest lucru este impus prin lege. Utilizarea în continuare a site-urilor Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL după data intrării în vigoare reprezintă acceptul dvs. a Termenilor modificaţi. Termenii modificaţi prevalează asupra tuturor versiunilor anterioare ale Termenilor. Din acest motiv, vă recomandăm să studiaţi prezenţii Termeni ori de câte ori accesaţi sau utilizaţi site-urile Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL şi să listaţi un exemplar al prezenţilor Termeni pentru evidenţa dvs.

 1. TERMENI ADIŢIONALI

Anumite servicii oferite de sau prin intermediul site-urilor Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL, precum aplicaţiile mobile, loteriile promoţionale, ofertele, concursurile şi alte servicii pot fi reglementate de termeni şi condiţii adiţionale asociate acestora. Trebuie să fiţi de acord cu termenii adiţionali înainte de a utiliza astfel de servicii. Prezenţii Termeni şi orice termeni adiţionali se vor aplica în mod egal. Dacă oricare termen adiţional este incompatibil în mod irevocabil cu oricare dispoziţie a prezenţilor Termeni, va prevala termenul adiţional.

 1. CONŢINUTUL

Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL îşi păstrează integral dreptul de proprietate asupra informaţiilor şi materialelor furnizate pe, prin intermediul sau trimise pe site-urile Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL, inclusiv ilustraţiile, grafica, textul, clipurile audio şi video, mărcile comerciale, siglele şi alt conţinut (împreună, „Conţinutul”).

Dacă sunteţi de acord cu prezenţii Termeni (precum şi oricare termeni şi condiţii adiţionale referitoare la conţinutul Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL), atunci puteţi descărca, imprima şi/sau copia conţinutul Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL exclusiv pentru uz personal.

Cu excepţia autorizaţiei scrise din partea Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL, nu aveţi permisiunea de a:

 • Integra niciun conţinut Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL în nicio altă lucrare (precum propriul site) sau utiliza conţinutul Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL în scop public sau comercial;
 • Copia, modifica, reproduce, adapta, transforma codul executabil în cod sursă, distribui, prelua în cadre, republica, încărca, afişa, posta, transmite, transfera, licenţia sau vinde conţinutul Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL în nicio formă sau prin niciun mijloc;
 • Modifica orice notificare referitoare la drepturile de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală care pot face parte din conţinutul Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL; sau
 • „Crea legături spre pagini secundare” pentru oricare dintre site-urile Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL (şi anume, legătură către orice pagină, alta decât pagina principală a unuia dintre site-urile Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL).
 1. APLICĂRILE DUMNEAVOASTRĂ

Pe lângă candidaturile pentru un loc de muncă, Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL poate oferi la anumite intervale de timp domenii unde dvs. şi alţi utilizatori puteţi posta sau trimite informaţii, fotografii, grafică, sugestii creative, idei, note, concepte, informaţii, evaluări sau alte materiale pe sau către site-urile Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL (împreună „Aplicările”). Prin trimiterea, postarea sau transmiterea aplicărilor către Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL (şi/sau delegaţii noştri) sau orice domeniu al site-urilor Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL, acordaţi Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL şi delegaţilor noştri dreptul internaţional, neexclusiv, de a acorda sublicenţe (pe mai multe niveluri), cesionabil, scutit de redevenţă, perpetuu, irevocabil, de a utiliza, reproduce, acorda sublicenţe (pe mai multe niveluri), distribui, crea lucrări derivate, utiliza şi importa aplicările dvs. pe orice suport media cunoscut în prezent sau dezvoltat ulterior, în orice scop, comercial sau de altă natură fără a fi recompensat(ă). Cu alte cuvinte, Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL are dreptul automat de a utiliza aplicările dvs.—inclusiv de a reproduce, dezvălui, publica sau difuza aplicările dvs.—oriunde, oricând, prin orice mijloace de informare şi în orice scop. Nu sunteţi sub nicio formă îndreptăţit(ă) să fiţi recompensat(ă) financiar în cazul în care Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL  foloseşte una dintre aplicările dvs. Toate aplicările sunt considerate a avea caracter neconfidenţial şi nebrevetat.

Sunteţi responsabil(ă) pentru propriile aplicări. Prin postarea aplicării, declaraţi şi garantaţi că:

 • Deţineţi sau controlaţi toate drepturile asupra aplicării, inclusiv fără a se limita la, toate drepturile de autor şi mărci comerciale;
 • Aplicarea dvs. este corectă şi reală;
 • Aplicarea dvs. nu încalcă drepturile altei persoane sau entităţi, precum dreptul la viaţă privată şi publicitate; și
 • Aplicarea dvs. respectă legile, normele şi reglementările aplicabile.

Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL are dreptul (nu însă şi obligaţia) de a modifica, elimina, refuza să posteze sau permite postarea aplicării dvs. Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu are nicio obligaţie pentru nicio aplicare postată de dvs. sau orice terţ.

Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL vă recomandă să nu dezvăluiţi nicio informaţie cu caracter personal în aplicarea dvs. deoarece aceste informaţii pot fi văzute şi utilizate de alte persoane. Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL nu este responsabil pentru informaţiile pe care alegeţi să le transmiteţi prin intermediul aplicărilor.

 1. UTILIZAREA SITE-URILOR

PENTRU A UTILIZA SITE-URILE Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL TREBUIE SĂ AVEŢI CEL PUŢIN VÂRSTA DE TREISPREZECE (13) ANI. Prin accesarea, utilizarea şi/sau trimiterea de informaţii către sau prin intermediul site-urilor Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL, declaraţi că aveţi vârsta de peste 13 ani.

DACĂ AVEŢI ÎNTRE TREISPREZECE ANI (13) ŞI VÂRSTA MAJORATULUI ÎN LOCUL DE REŞEDINŢĂ, PUTEŢI UTILIZA SITE-URILE  SUB SUPRAVEGHEREA PĂRINŢILOR SAU A TUTORELUI LEGAL.

DACĂ SUNTEŢI PĂRINTELE SAU TUTORELE LEGAL ŞI VĂ DAŢI ACORDUL PENTRU ACCESAREA ŞI UTILIZAREA DE CĂTRE COPILUL MINOR A SITE-URILOR, SUNTEŢI DE ACORD SĂ RESPECTAŢI PREZENŢII TERMENI ÎN NUMELE DVS. ŞI AL COPILULUI MINOR. Vă recomandăm să studiaţi opţiunile de control parental disponibile în comerţ (precum hardware, software sau dispozitive de filtrare) care vă pot asista în limitarea accesului la materialele considerate nocive pentru minori.

În timpul utilizării site-urilor Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL, nu veţi:

 • Crea o identitate falsă sau simula calităţi oficiale, inclusiv indicarea în mod eronat că sunteţi un oficial sau reprezentant Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL, celebritate sau persoană publică;
 • Transmite, către sau prin intermediul site-urilor Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL, nicio reclamă, solicitare, corespondenţă nedorită sau alt conţinut comercial sau promoţional nesolicitat sau neautorizat (cu excepţia permisiunii exprese în scris din partea Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL);
 • Întrerupe sau încerca să întrerupeţi funcţionarea corespunzătoare a site-urilor Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL (de ex., prin accesul ilegal la serverele Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL sau conturile Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL de pe site-urile sociale);
 • Restricţiona sau împiedica o altă persoană să utilizeze şi să beneficieze de serviciile oferite de site-urile Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL;
 • Utiliza niciun spambot, reţea bot sau alt bot, scraper sau alte mijloace automate de accesare a site-urilor Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL sau transmite orice virus, vierme, troian sau alt software rău intenţionat către sau prin intermediul site-urilor Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL ;
 • Modifica, adapta, acorda sublicenţe, traduce, vinde, transforma codul executabil în cod sursă, decompila sau dezasambla orice parte a site-urilor Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL;
 • „Prelua în cadre” sau „prelua în oglindă” orice parte a oricăror site-uri Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL, cu excepţia cazului în care deţineţi autorizaţia scrisă prealabilă din partea Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL;
 • Posta sau transmite orice material ori implica în orice alt comportament sau activitate falsă, înşelătoare, ilegală, ofensatoare, distrugătoare, dăunătoare sau în alt fel inadecvată (astfel cum s-a stabilit de către Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL); sau
 • Asista nicio persoană să se implice în oricare dintre activităţile descrise mai sus.

Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL poate, la propria discreţie, întrerupe accesul dvs. la site-urile sale fără nicio notificare pentru orice încălcare a regulilor de mai sus.

Dacă accesaţi şi utilizaţi site-urile Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL pe smartphone, tabletă sau alt dispozitiv mobil, trebuie să dispuneţi de servicii wireless prin Wi-Fi sau un furnizor de servicii de telefonie mobilă eligibil. Anumite servicii pot necesita capacitatea de a trimite mesaje de tip text (SMS sau MMS). Sunteţi de acord că sunteţi singurul(singura) responsabil(ă) pentru toate costurile aferente trimiterii de mesaje şi date suportate ca urmare a utilizării serviciilor de telefonie mobilă. Aceste costuri pot include costuri SMS standard şi premium şi pot fi costuri unice sau recurente. Toate costurile sunt facturate de şi achitate către furnizorul de servicii de telefonie mobilă. Vă rugăm să contactaţi furnizorul de servicii de telefonie mobilă pentru detalii referitoare la planurile de tarifare. Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL nu este responsabil pentru nicio întârziere în primirea mesajelor text întrucât livrarea este supusă transmisiei efective de către furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă.

 1. SITE-URI TERŢE

Site-ul poate conţine legături către site-uri şi servicii terţe, inclusiv mijloace de comunicare socială (împreună, „Site-uri la care se face trimitere”). Site-urile la care se face trimitere nu sunt controlate de Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL, iar Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL nu este responsabil pentru site-urile la care se face trimitere sau pentru nicio informaţie ori material inclus pe acestea, sau orice formă de transmitere, primită de pe orice site la care se face trimitere. Includerea unei legături nu reprezintă aprobarea de către Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL a site-ului la care se face trimitere sau asocierea cu operatorii acestuia. Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL nu investighează, verifică sau monitorizează site-urile la care se face trimitere. Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL oferă legături către site-urile la care se face trimitere exclusiv pentru confortul dvs. Accesarea site-urilor la care se face trimitere are loc pe propriul dvs. risc.

 1. CONFIDENŢIALITATE/SIGURANŢĂ

Vă rugăm să citiţi cu atenţie Politica noastră de confidenţialitate pentru a afla detalii despre informaţiile pe care Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL le colectează pe site-urile sale şi modul de procesare a acestora.

Fără a aduce atingere termenilor Politicii noastre de confidenţialitate, înţelegeţi că Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL nu garantează şi nu poate garanta confidenţialitatea sau siguranţa utilizării site-urilor Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL şi/sau a informaţiilor furnizate de dvs. prin intermediul acestora. Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL nu are nicio responsabilitate sau obligaţie faţă de dvs. în ceea ce priveşte lipsa de confidenţialitate sau siguranţă cu care vă puteţi confrunta. Sunteţi responsabil(ă) de utilizarea măsurilor de siguranţă cele mai adecvate în situaţia dvs. şi pentru domeniul de utilizare al site-urilor Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL. Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL îşi rezervă în orice moment dreptul de a dezvălui informaţii pe care le consideră necesare pentru respectarea legilor aplicabile, regulamentelor, acţiunilor în instanţă sau solicitărilor guvernamentale.

 1. DECLINAREA GARANŢIEI ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII

Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL garantează că a acceptat prezenţii Termeni respectând cerinţele legale şi că deţine capacitatea juridică în acest sens. Garantaţi că aţi acceptat prezenţii Termeni respectând cerinţele legale şi că deţineţi capacitatea juridică în acest sens.

UTILIZAREA SITE-URILOR ARE LOC PE PROPRIUL DVS. RISC.

Sunteți de acord ca Lăptăria cu Caimac-Agroserv Măriuta SRL nu va fi în niciun caz responsabil de nicio natură, inclusiv de daunele directe, indirecte, speciale, exemplare, accidentale, secundare sau punitive (inclusiv, dar fără a se limita la procurarea de de servicii înlocuitoare, pierderea utilizării datelor ori întreruperea activității) cauzate în orice mod în legătură cu prezenții termeni și condiții sau rezultate din răspunderea civilă contractuală, răspunderea strictă, răspunderea civilă delictuală sau pentru orice altă pretenție, solicitare sau daune de orice natură rezultate ca urmare sau în legătură cu utilizarea dumneavoastră a site-urilor Lăptăria cu Caimac-Agroserv Măriuta SRL. Declinarea răspunderii de mai sus nu se va aplica în măsura în care acest lucru este interzis de legea aplicabilă.

Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că limitările de răspundere de mai sus împreună cu alte dispoziţii ale prezenţilor Termeni care limitează răspunderea sunt termeni esenţiali şi că Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuta SRL vă va acorda drepturile prevăzute în prezenţii termeni cu condiţia acceptării limitării răspunderii de mai sus.

 1. DESPĂGUBIRI

Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să apăraţi compania Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuta SRL şi directorii, managerii, angajaţii şi agenţii acesteia împotriva tuturor pierderilor, obligaţiilor, plângerilor prezente sau pe rol, acţiunilor în instanţă, pagubelor, cheltuielilor, cheltuielilor de apărare şi onorariilor rezonabile ale avocaţilor ca urmare a utilizării site-urilor de către dvs. sau a încălcării prezenţilor Termeni, drepturilor terţilor sau legii aplicabile. Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuta SRL îşi rezervă dreptul, pe cheltuiala proprie, să îşi asume controlul şi apărarea exclusivă şi controlul oricărei alte fapte care este pasibilă de despăgubire conform prezenţilor termeni. În orice caz, nu poate fi făcută nicio înţelegere care să afecteze drepturile şi obligaţiile Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuta SRL fără aprobarea prealabilă scrisă a companiei.

 1. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Prezenţii Termeni sunt reglementaţi, interpretaţi şi aplicaţi în conformitate cu legile aplicate in Uniunea Europeana si implicit pe teritoriul României.

Orice litigiu între dvs. şi agenţii, angajaţii, managerii, directorii, responsabilii, succesorii, cesionarii, filialele sau afiliaţii săi (împreună, în temeiul prezentei secţiuni [11], „Părţile Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuta SRL”) ca urmare sau în legătură cu prezenţii Termeni şi interpretarea acestora sau încălcarea, rezilierea sau validitatea acestora, inclusiv litigiile privind validitatea, domeniul de aplicare a prezentului acord (împreună, „Litigiile care intră sub incidenţa prezenţilor Termeni”) vor fi soluţionate pe cale amiabila sau prin institutiile de drept de pe teritoriul României.

TERMINARE

Prezenţii Termeni încetează automat în momentul nerespectării termenilor sau condiţiilor prevăzute de aceştia. Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuta SRL poate întrerupe sau modifica accesul dvs. la site-urile Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuta SRL, cu sau fără notificare, în orice moment şi din orice motiv. De exemplu, accesul la site-urile Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuta SRL poate fi interzis fără notificare dacă Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuta SRL consideră că nu aveţi cel puţin vârsta de 13 ani.

Terminarea nu va anula celelalte drepturi sau modalităţile de reparare Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuta SRL. Prezenta secţiune [11], împreună cu secţiunile [3, 8, 9, 10 si 15], se menţin după terminarea prezenţilor Termeni.

 1. ASPECTE JURISDICŢIONALE; TAXE

Sunteţi responsabil(ă) pentru respectarea tuturor legilor aplicabile. Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuta SRL îşi rezervă dreptul de a limita disponibilitatea site-urilor Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuta SRL şi/sau a conţinutului Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuta SRL faţă de orice persoană sau regiune geografică în orice moment. Orice software de pe site-urile Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuta SRL este supus controalelor la exportul din Uniunea Europeana.

 1. DIVERSE
  1. Prezenţii Termeni, împreună cu Politica noastră de confidenţialitate, includ în mod integral înţelegerea dintre Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuta SRL şi dvs. cu privire la aspectele vizate de aceştia şi nu există alte promisiuni, clauze sau angajamente decât cele prevăzute în mod expres prin prezenta.
  2. Prezenţii Termeni (i) sunt în beneficiul şi vor fi obligatorii pentru Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL şi dvs., respectiv, succesorii şi cesionarii dvs.; şi (ii) pot fi cesionaţi de Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuța SRL în timp ce dvs. puteţi face acest lucru doar cu consimţământul prealabil scris din partea Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuta SRL.
  3. Dacă oricare dintre prevederile prezenţilor Termeni devine nulă sau inaplicabilă, prevederile rămase vor fi aplicate în continuare, producând aceleaşi efecte ca şi cum o astfel de prevedere inaplicabilă sau nulă nu ar fi fost niciodată introdusă în prezenţii Termeni.
  4. În cazul neexecutării de către dvs. sau Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuta SRL a oricărui termen prevăzut prin prezenta şi în cazul în care cealaltă parte nu pune în aplicare un astfel de termen, omisiunea de a pune în aplicare nu va constitui o renunţare la niciun termen şi nu va împiedica aplicarea ulterioară a acestuia.
  5. Nicio prevedere din cadrul prezenţilor Termeni nu va da dreptul Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuta SRL sau dvs. de a vă constitui în agentul sau reprezentantul celuilalt sau ca asociaţi în participaţiune ori parteneri.
  6. Dacă Lăptăria cu Caimac – Agroserv Măriuta SRL sau dvs. sunteţi împiedicat(ă) sau vă aflaţi în imposibilitatea de a vă îndeplini orice obligaţie conform prezenţilor Termeni din orice cauză în afara controlului rezonabil al părţii care invocă această prevedere, executarea de către partea afectată va fi extinsă pe perioada de întârziere sau incapacitate de îndeplinire datorată unei astfel de situaţii.
  7. Titlurile şi legendele incluse în prezentul document sunt utilizate exclusiv pentru simplificare.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi.